%e6%ad%8c%e8%88%9e%e4%bc%8e%e3%81%ae%e3%81%8a%e8%a9%b1%e3%81%a8%e6%b1%9f%e6%88%b8%e3%81%ae%e8%89%b2

歌舞伎のお話と江戸の色★2015年10月開催